Polska wersja Legal Stay
English version of Legal Stay
Russian version of Legal Stay

Postanowiłam połączyć wiedzę, umiejętności i pasję...

...tak powstała firma Legal Stay.                

W 2008 roku uzyskałam tytuł magistra prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2009, po ukończeniu polsko-niemieckich studiów prawniczych na Europa Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, otrzymałam tytuł Master of German and Polish Law.

Podczas pracy w Oddziale do Spraw Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zdobyłam specjalistyczną wiedzę w zakresie prawa o cudzoziemcach oraz procedury administracyjnej. Brałam także udział w spotkaniach urzędowych w charakterze tłumacza. Doświadczenie w prawnej obsłudze klienta zdobyłam pracując w czasie studiów w kancelarii adwokackiej.

Od najmłodszych lat moją pasją była nauka języków obcych. Język angielski towarzyszył mi od dzieciństwa. Moją wiedzę ugruntowała pięcioletnia nauka w klasie wstępnej z rozszerzonym programem języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois w Koszalinie. Jeszcze w szkole uzyskałam Certificate in Advanced English. Znajomość języka niemieckiego pogłębiłam w czasie studiów prawniczych we Frankfurcie nad Odrą. Posiadam certyfikat Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Języka hiszpańskiego uczyłam się również podczas studiów. Spędziłam pół roku doskonaląc znajomość języka oraz poznając podstawy hiszpańskiego systemu prawnego na Universidad de Sevilla w Hiszpanii. Uzyskałam Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (Nivel Intermedio). Obecnie pilnie uczę się języka rosyjskiego.


Zapraszam do współpracy,

mgr Barbara Nowacka LL.M.

stat4u